NOXO Business Partner

NOXO Business Partner är en affärskonsultsbyrå som arbetar utifrån en helhetssyn på företagande och tillväxt. Vi arbetar både strategiskt och operativt med strategi, affärsutveckling, ledarskap, rekryteringsstöd, marknad och försäljning.

Med våra gemensamma kompetenser inom affärs- och verksamhetsutveckling har vi ett starkt erbjudande till våra kunder som framförallt är affärsinriktade företag och organisationer med förändrings och tillväxtambitioner.

Vi fungerar som strategiskt stöd till chefer och ledare i både privat och offentlig verksamhet. Vi erbjuder tjänster på individ-, grupp- och
organisationsnivå.

”Med gedigen erfarenhet av B2B så vet jag att det kräver långsiktighet, helhetssyn och ett stort intresse för affärer för att lyckas”

Grundare och Partner

LENA PÅHLMAN

Med tjugo års erfarenhet av B2B så vet jag att det kräver långsiktighet, helhetssyn och ett gediget intresse för affärer för att lyckas

Lena har arbetat med marknadsföring, affärsutveckling och säljstyrning inom B2B. Hon har en bred erfarenhet från arbete i såväl storföretag som i små entreprenörsdrivna bolag. Med erfarenheter från jobbet som marknad o försäljningschef på telekomoperatören TeliaSonera förstår hon försäljning och marknadsföring mot företagssegmentet och vikten av att jobba med olika kundsegment och multikanalerstrategier. Har även erfarenhet av styrelsearbete i småföretag och tillväxtbolag.

CHRISTINE BLOMQVIST

“För att undvika att hamna bland de 75% som misslyckas med att realisera sina strategier behöver företag arbeta med att utveckla både vad man gör och hur man gör det. Ibland kan det också, som Einstein sade, krävas ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”

Christine är doktor i företagsekonomi med en solid bas i forskning och beprövad erfarenhet. Hon har arbetat med strategi-och affärsutveckling i kombination med ledarskap-och grupputveckling under drygt 20 år. Bland kunderna finns internationella och nationella företag, liksom offentlig förvaltning.