Erbjudande

Vi har arbetat med små och stora organisationer inom både privat och offentlig sektor. Genom att arbeta gränsöverskridande mellan olika branscher har vi erfarenhet av de utmaningar som finns i dagens arbetsliv. Med oss får ni tillgång till erfarenhet av ledarskap från både näringslivet och inom privat sektor. Genom att anlita oss får ni tillgång till…

 • KOMPETENSTEAM: Vi arbetar med utgångspunkt från oss själva men tar hjälp av vårt nätverk av framstående konsulter. Beroende på uppdragets karaktär bygger vi ett team med rätt kompetenser.
 • VERKTYG: Vi har tillgång till stor verktygslåda och ett stort nätverk att tillgå, och beroende på era behov och situation väljer vi rätt verktyg och team för uppdraget.
 • SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR – Varje uppdrag är unikt och anpassas efter kundens behov och önskemål som skräddarsys just för er. Med oss blir du och din organisation mer stabil och framgångsrik.

Vi utför alla uppdrag med stort engagemang, alltid med fokus på kundnytta och resultat.

Matchning & Rekryteringsstöd

Medarbetare och chefer som presterar, levererar, utvecklas och trivs på jobbet är en av nycklarna till framgång.
Vi hjälper er med matchnings och rekryteringsprocesser genom:

 • Jobbmatcha rätt individ mot rätt roll.
 • Stötta er i rekryteringsprocessens olika moment, även second opinion-uppdrag.
 • Skap individuella utvecklingsplaner för chefer och medarbetare.
 • Karriärplanering och talent management.
 • Verktyg som skräddarsys baserat på era behov och förutsättningar.

Organisation o Ledarskapsutveckling

När organisationer vill utveckla sin verksamhet, spelar ledarskap och medarbetarskap en huvudroll. Vi hjälper er att:

 • Utveckla ledare och medarbetare som förbättrar verksamheten och driver mot resultat.
 • Öka självkännedom så att ni kan använda era individuella styrkor (och kompensera för svagheterna).
 • Öka individens förståelse för sin roll i gruppen och gruppens förståelse för sitt eget uppdrag.
 • Effektiva team består av personer som förstår sina roller och uppdrag men också drar nytta av teamets olikheter.
 • Vi jobbar med både kortare och längre insatser för individer, i team och ledningsgrupper, alltid med skräddarsydda insatser.
Vi utför alla uppdrag med stort engagemang och alltid med fokus på kundnytta och resultat.

Marknad & Försäljning

När företagen vill skapa tillväxt och hitta nya kunder och marknader behöver man fokusera en strategi riktad till kunder o marknader som leder till ökad försäljning. Vi hjälper er att:

 • Att realisera och konkretisera era tillväxtambition
 • Att få kännedom om er marknad genom att segmentera, positionera och differentiera er
 • Marknadskommunikation, marknadsplanering och upprätta en bearbetningsplan
 • Att skapa en produktstrategi och en produktlivscykel
 • Säljfokus och förmågan att skapa värde för kunden
 • Säljstyrning och säljledning och utbilda medarbetarna att sälja

Strategi och Förändring

Strategi-och förändringsprocesser handlar ofta mer om vem än om vad. För att inte planerna ska sluta som hyllvärmare utan bli praktiska handlingar, hjälper vi er med att:

 • Konkretisera strategier och planer så att de blir förankrade, angelägna och handlingsinriktade.
 • Få medarbetarna att uppleva förändringen som meningsfull och hanterbar.
 • Synliggöra vägval, dilemman och motstånd så att dessa kan förstås och hanteras.
 • Översätta strategier och planer till handlingar som blir utförda av motiverade medarbetare.